Skorašnje objave
Kategorije
Tagovi
Novosti

Ako želite da primate povremene (jednom u nekoliko meseci) mejlove o novostima sa ovog sajta, slobodno se pretplatite na aktuelnosti:

RSS Poslednje objave

Elementi

POSTOJI SEDAM ELEMENATA KOMPOZICIJE SLIKE:

Linija i pravac – vertikalni, horizontalni, dijagonalne putanje…
Forma ili oblik – geometrijski ili organski prostor
Boja – sa svojim različitim vrednostima i intenzitetom
Tonalitet – valer, nijansa/svetlina, čistoća/zasićenost
Veličina – dimenzije i proporcije slike ili oblika povezanih međusobno
Perspektiva – izraz “dubine” slike

ELEMENTI KOMPOZICIJE

LINIJA & PRAVAC

vertikalni, horizontalni ili dijagonalni putevi koji vode pogled po slici. Vrsta linije može imati različit i značajan uticaj na celokupni utisak o slici i shodno tome može uticati na našu emocionalnu percepciju slike.

FORMA

kao geometrijski i kao organski prostor. Na slici ona postoji u dve dimenzije i predstavlja prvo sredstvo kojim gledalac identifikuje trodimezionalni objekat, mada osvetljenje može da uništi odnosni podeli izgled objekta i time stvori više formi.

BOJA

U zavisnosti od svog mesta u krugu boja, ona može imati skladan i komplementaran odnos sa drugom bojom. Temperatura boja na slici se tumači suprotno od zakona fizike tako što plava predstavlja hladnu boju, a crvena toplu, iako je u realnosti sasvim drugačije jer plavi objekti u prirodi emituju najtopliju svetlost.

TONALITET

se odnosi na raspon i distribuciju tonova i finoću gradacije među njima. Njihova zasićenost, svetlina i nijansa određuju sveukupni utisak slike.

ODNOS VELIČINA

definiše dimenzije, proporcije i odnos formi na slici. Njihova ravnoteža se postiže na viče načina - postavljanjem elemenata kompozicije u određene položaje, ili pomeranjem aparata.

PERSPEKTIVA

pokazuje dubinu prostora u slici. Bilo da je stvarna ili fiktivna, perspektiva pokazuje odnos objekata u kadru i njihov pložaj u prostoru.

ostavite komentar