Skorašnje objave
Kategorije
Tagovi
Novosti

Ako želite da primate povremene (jednom u nekoliko meseci) mejlove o novostima sa ovog sajta, slobodno se pretplatite na aktuelnosti:

RSS Poslednje objave

Principi kompozicije

Principi kompozicije su tek samo početak za razumevanje organizovanja elemenata u slici.

Umetnik određuje centar interesovanja umetničkog dela (fokus u fotografiji), i komponuje u skladu sa elementima kompozicije. Time se služi da bi uhvatio pažnju posmatrača, da pruži prvu opštu senzaciju, a zatim da se igra sa njegovim pogledom i da ga “premešta” od centralnog mesta na različite delove slike.

Neki principi organizacije elemenata koji utiču na kompoziciju slike su:

• Oblik i proporcija
• Centar interesovanja – fokus
• Balans između različitih elemenata
• Harmonija / jedinstvo elemenata
• Orijentacija elemenata
• Putanja ili pravac koji prati oko posmatrača
• Negativni prostor
• Boja
• Oblast u okviru vidnog polja koja se koristi u slici (“isecanje” ili eng. “kropovanje”)
• Kontrast: vrednost, odnosno stepen svetlog i tamnog u slici.
• Geometrija: na pr. korišćenje zlatnog preseka
• Ritam, ponavljanje manje ili više sličnih elemenata
• Osvetljenje i rasveta
• Repeticija (ponavljanje)
• Ugao posmatranja – tačka gledišta

PRINICIPI ORGANIZACIJE ELEMENTATA KOMPOZICIJE

FOKUS

ili, drugim rečima - centar interesovanja, određuje šta privlači pažnju gledaoca.

TAČKA GLEDIŠTA

je subjektivan izbor fotografa. Uopšteno, tačka gledišta predstavlja poziciju sa koje kamera posmatra objekat snimanja.

RITAM

ili tempo je dvodimenzionalni , geometrijski prikaz ponovljene forme. VIzuelna umetnost, kao i druge umetnosti - muzika, kombinuju ponavljanje i pauze da stvore ritmičku celinu - bilo da je ona muzička, likovna, pa čak i pisci koriste ovo sredstvo kao svojstveni stil.

ZLATNI PRESEK

je specifičan odnos dve veličine koji opisuje sledeće matematičko pravilo: odnos zbira dve veličine prema većoj veličini je jednak odnosu veće veličine prema manjoj.

ostavite komentar