Skorašnje objave
Kategorije
Tagovi
Novosti

Ako želite da primate povremene (jednom u nekoliko meseci) mejlove o novostima sa ovog sajta, slobodno se pretplatite na aktuelnosti:

RSS Poslednje objave

Teorija

Pripremila sam ovde predavanja koja sam svojevremeno pisala za moje časove u francuskoj gimnaziji u Beogradu – “Ecole Française de Belgrade”.

Želela sam da organizujem teoriju kompozicije i drugih fotografskih tema na jednom mestu jer, kada sam pripremala lekcije za predavanja, nisam pronašla ni jedan sajt koji u potpunosti analizira teoriju kompozicije u fotografiji, a to smatram veoma važnim. Danas su dobri aparati relativno svima dostupni, a nisu ni neophodni za fotografiju dobrog kvaliteta, ali prosto, neverovatno mi je da nigde na internetu nisam naišla na sajt koji se bavi kompozicijom fotografije.

Neki tekstovi ovde su citirani ili preformulisani sa drugih sajtova ili iz knjiga o fotografiji i reference mogu se naći na dnu svakog teksta. Sve fotografije koje koristim kao primere za predavanja su moje imam autorska prava za njih. Ovi tekstovi su isključivo za moj rad u EFB.

Ne zamerite ako nisu najbolje organizovani tekstovi, radim na tome i biće ih više, ali treba vremena da se prevedu sa francuskog.

ELEMENTI KOMPOZICIJE

LINIJA & PRAVAC

vertikalni, horizontalni ili dijagonalni putevi koji vode pogled po slici. Vrsta linije može imati različit i značajan uticaj na celokupni utisak o slici i shodno tome može uticati na našu emocionalnu percepciju slike.

FORMA

kao geometrijski i kao organski prostor. Na slici ona postoji u dve dimenzije i predstavlja prvo sredstvo kojim gledalac identifikuje trodimezionalni objekat, mada osvetljenje može da uništi odnosni podeli izgled objekta i time stvori više formi.

BOJA

U zavisnosti od svog mesta u krugu boja, ona može imati skladan i komplementaran odnos sa drugom bojom. Temperatura boja na slici se tumači suprotno od zakona fizike tako što plava predstavlja hladnu boju, a crvena toplu, iako je u realnosti sasvim drugačije jer plavi objekti u prirodi emituju najtopliju svetlost.

TONALITET

se odnosi na raspon i distribuciju tonova i finoću gradacije među njima. Njihova zasićenost, svetlina i nijansa određuju sveukupni utisak slike.

ODNOS VELIČINA

definiše dimenzije, proporcije i odnos formi na slici. Njihova ravnoteža se postiže na viče načina - postavljanjem elemenata kompozicije u određene položaje, ili pomeranjem aparata.

PERSPEKTIVA

pokazuje dubinu prostora u slici. Bilo da je stvarna ili fiktivna, perspektiva pokazuje odnos objekata u kadru i njihov pložaj u prostoru.

PRINICIPI ORGANIZACIJE ELEMENTATA KOMPOZICIJE

FOKUS

ili, drugim rečima - centar interesovanja, određuje šta privlači pažnju gledaoca.

TAČKA GLEDIŠTA

je subjektivan izbor fotografa. Uopšteno, tačka gledišta predstavlja poziciju sa koje kamera posmatra objekat snimanja.

RITAM

ili tempo je dvodimenzionalni , geometrijski prikaz ponovljene forme. VIzuelna umetnost, kao i druge umetnosti - muzika, kombinuju ponavljanje i pauze da stvore ritmičku celinu - bilo da je ona muzička, likovna, pa čak i pisci koriste ovo sredstvo kao svojstveni stil.

ZLATNI PRESEK

je specifičan odnos dve veličine koji opisuje sledeće matematičko pravilo: odnos zbira dve veličine prema većoj veličini je jednak odnosu veće veličine prema manjoj.